• - مشکلات موجود کشور با تکيه بر علم و پژوهش قابل حل است . مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - دستيابي به قله‌هاي رفيع علم و رسيدن به جايگاه اولي علم جهان آرماني تحقيق‌يافتني است. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • ـ علم‌گرايي‌ و علم‌محوري بايد در همه بخش‌ها گفتمان مسلط جامعه شود. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - فضاي عمومي کشور بايد فضاي ترويج، توليد، گسترش علم، تحقيق و پرورش عالم و محقق باشد. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
اینفوگراف آینده ی صنعت آب

اینفوگراف پیوست چرخه¬ آینده ی صنعت آب را از دید واتسون و همکارانش نشان می دهد. سیر تحول صنعت آب در عرصه محیط زیست، فناوری،اجتماع، اقتصاد و سیاست طی سه دوره حال، سال های 2020 تا 2030 ( در قالب آینده محتمل) و سال های 2030 تا2040 (در قالب آینده های ممکن) در این مدل نشان داده شده است.
این سری وقایع زمانی، در 3 دایره که در درون هم قرار دارند جای داده شده است:
دایره ای با قطر کوچکتر مربوط به زمان حال است، دایره وسط مربوط به آینده محتمل و دایره بزرگتر مربوط به آینده ممکن در سال های 2030  تا 2040 می باشد که دو دایره کوچکتر قبلی را تحت الشعاع قرار داده است. همان طور که مشاهده می کنید سیر تحول هر شاخه به صورت دایره وار و نشان دادن ارتباطات این 5 شاخه باعث گویاتر شدن مدل شده است .

    انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

فصلنامه علمی تخصصی

   

1