• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
کارگاه آموزشی کسب و کارهای خوش آتیه

مرکز کارآفرینی و شتاب دهنده شاخص پژوه تدبیر ایرانیان

و موسسه مشاوره شغلی و کاریابی تحول آفرینان

کارگاه آموزشی کسب و کارهای خوش آتیه
 

جمعه 7 بهمن 1397

ساعت 14 الی 17

 انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

مجله علمی تخصصی 

1