• - مشکلات موجود کشور با تکيه بر علم و پژوهش قابل حل است . مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - دستيابي به قله‌هاي رفيع علم و رسيدن به جايگاه اولي علم جهان آرماني تحقيق‌يافتني است. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • ـ علم‌گرايي‌ و علم‌محوري بايد در همه بخش‌ها گفتمان مسلط جامعه شود. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - فضاي عمومي کشور بايد فضاي ترويج، توليد، گسترش علم، تحقيق و پرورش عالم و محقق باشد. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
اولین همایش آینده پژوهی صنعت آب و فاضلاب

دکتر امیر محمودزاده، رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران گفت: انجمن آمایش سرزمین ایران با توجه به اهمیت موضوع آب و تأثیر آن بر جنبه های مختلف زندگی بشر و با در نظر داشـتن شـرایط فعلـی منـابع آبـی کشـور، سالانه نشست ها و همایش های تخصصی را در این حوزه با رویکردي آینده نگرانه به منظور افزایش افق دید و ایجاد آمادگی براي مواجهه با شـرایط احتمـالی در آینـده و نیـز ارائه راهکارها جهت تدوین سیاستهاي اجرایی مناسب، برگزار می کند.

دکتر محمودزاده در ادامه گفت: دسترسی به چشم انداز مطلوب صنعت آب و فاضلاب کشور نیازمند برنامه ای مدون جهت راهبردی کردن روش های نیل به اهداف تعیین شده چشم انداز است که در اولویت آن توجه به توسعه پایدار با محوریت منابع آب و جامع نگری در بهره برداری از تأسیسات آب و فاضلاب قرار دارد. بدین منظور انجمن آمایش سرزمین ایران در نظر دارد اولین همایش آینده پژوهی صنعت آب و فاضلاب کشور را با هدف حصول درکی بهتر از آینده آب و فاضلاب در ایران، تاثیر وضعیت احتمالی آینده آن بر تصمیمات و زندگی مردم و از سوي دیگر توسعه روش هاي فکري به منظور ایجاد شرایطی بهتر براي تصمیم گیران حوزه هاي درگیر با منابع آبی با ارائه چشم اندازي قابل وقوع و نیز تعیین مدل استراتژی و آینده نگاری خلاقیت و نوآوری در صنعت آب و فاضلاب را برگزار می نماید.

این همایش در 30 آبان 1397 در تهران- خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور و سخنرانی اندیشمندان، متخصصین، مسئولین، مدیران و برنامه ریزان کشور برگزار می گردد.انتشارات

نشریه ی علمی تخصصی

        جدید

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

فصلنامه علمی تخصصی

   

1