• - مشکلات موجود کشور با تکيه بر علم و پژوهش قابل حل است . مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - دستيابي به قله‌هاي رفيع علم و رسيدن به جايگاه اولي علم جهان آرماني تحقيق‌يافتني است. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • ـ علم‌گرايي‌ و علم‌محوري بايد در همه بخش‌ها گفتمان مسلط جامعه شود. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - فضاي عمومي کشور بايد فضاي ترويج، توليد، گسترش علم، تحقيق و پرورش عالم و محقق باشد. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
شاخص کارآفرینی(جدید)

   

 

 

 


 
مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 21
 
مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 19
مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 20
مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 17
مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 18

 مجله علمي تخصصي شاخص كارآفريني 

(ديده بان مهاجرت)

شماره 15

مجله علمي تخصصي شاخص كارآفريني

(كسب و كارها در بحران كرونا)

شماره 16

مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 13

مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 14

   

مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 11

مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 12

   مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی شماره10
مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 9

مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 10

مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 7
مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 8
مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 5
مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 6
مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 3- 
مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 4

مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 1- 

مجله علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
شماره 2- 

   


 انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

فصلنامه علمی تخصصی

   

1