• - مشکلات موجود کشور با تکيه بر علم و پژوهش قابل حل است . مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - دستيابي به قله‌هاي رفيع علم و رسيدن به جايگاه اولي علم جهان آرماني تحقيق‌يافتني است. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • ـ علم‌گرايي‌ و علم‌محوري بايد در همه بخش‌ها گفتمان مسلط جامعه شود. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - فضاي عمومي کشور بايد فضاي ترويج، توليد، گسترش علم، تحقيق و پرورش عالم و محقق باشد. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
شگفتی سازها

شگفتی ساز ها رویدادهایی هستند که ما در حالت عادی انتظار وقوع آنها را نداریم و برهم زننده روند کنونی هستند. وجود شگفتی ها امری عادی، نرم و هنجار است. لحظات بسیاری وجود خواهند داشت که فرض ها و باور هایی که با آن زندگی کرده اید، ناگهان از بین می روند و به شما احساس دل آشوبی دست خواهد داد. درست مثل حالتی که آسانسور ناگهان اندکی پایین بیافتد یا هواپیما وارد چاله هوایی شود یا ترن هوایی از بالای منحنی گذشته و با چرخش ناگهانی سقوط کند. همچنین شگفتی های مفیدی نیز ظاهر خواهند شد؛ هنگامی که توسط فناوری ها فرصت های غیر ممکن و غیر قابل تفکر ناگهان به واقعیت بپیوندند و شما یا فرد دیگری اقدام به فراهم سازی زمینه رشد، توسعه و کاربرد آن ها کنید.

مسائل و پدیده های زیادی وجود دارند که ما می توانیم به آن ها اتکا کنیم، اما به خاطر سپردن سه مورد از آن ها در هر محیط آشوبناکی حیاطی و مهم است.

نخست: شگفتی های بیشتری وجود خواهند داشت.

دوم: شما قادر به تعامل با آنها خواهید بود.

سوم: ما می توانیم بسیاری از آن ها را پیش نگری کنیم. در واقع می توانیم در مورد رفتار بیشترشان تصورات خوبی داشته باشیم.

ما نمی توانیم پیشاپیش از نتایج آنها یا چگونگی اثر گذاری آنها آگاهی داشته باشیم، اما میدانیم که بسیاری از شگفتی ها ظاهر خواهند شد. حتی مخرب ترین شگفتی ها همچون حملات تروریستی و سقوط های اقتصادی نیز اغلب قابل پیش بینی هستند چرا که ریشه های آنها در امروز قرار دارند. از جمله حادثه 11سپتامبر که از قبل پیش بینی شده بود ولی کسی نمیدانست چه وقت و کجا اتفاق خواهد افتاد.

در دهه آتی ما با شگفتی های بیشتری رو به رو خواهیم شد. درک این شگفتی ها در آینده برای تصمیم گیری امروز حیاتی و حساس است. شاید ما قادر به جلوگیری از وقوع فاجعه نباشیم، اما مطمئناً می توانیم توانایی پاسخ گویی و همچنین توانایی خود برای دیدن فرصت هایی که شاید از دست بدهیم را افزایش دهیم. عناصر مشخصی وجود دارند که مراحل اولیه آنها را در جهان امروز می بینیم و سناریو های آینده خود را بر اساس آنها میسازیم. این رویدادها ما را شگفت زده خواهند کرد زیرا با وجود این که رویدادهای پایه و اصلی، مشخص و از پیش تعیین شده هستند، زمانبندی، نتایج و پیامد آنها مشخص نیستند در نتیجه باز هم ممکن است روند سناریو ما را به هم بزنند. ما فقط میتوانیم دامنه نتایج احتمالی را پیش نگری کنیم و همچنین مسیرها و روش هایی را درک کنیم که شاید قوانین بازی را در آینده تغییر کنند.

هنگامی که یک شگفتی غیر قابل اجتناب فراروی ما قرار میگیرد، دو نوع واکنش طبیعی متفاوت روی می دهد که هر دو آنها می تواند منجر به تصمیم گیری ضعیف شود. حالت نخست انکار و خودداری از باور وجود موارد غیرقابل اجتناب است و واکنش طبیعی دوم اتخاذ موضع دفاعی و مخفی شدن تا خاتمه ضربه است. در صورتی که استراتژی درست، توجه به این شگفتی ها، جست و جو، درک و توسعه راهبرد هایی برای پرداختن به آنهاست.(منبع: شگفتی های اجتناب ناپذیر؛نوشته پیتر شوارتز، ترجمه مسعود منزوی و کیوان منزوی)
 انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

فصلنامه علمی تخصصی

   

1