• - مشکلات موجود کشور با تکيه بر علم و پژوهش قابل حل است . مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - دستيابي به قله‌هاي رفيع علم و رسيدن به جايگاه اولي علم جهان آرماني تحقيق‌يافتني است. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • ـ علم‌گرايي‌ و علم‌محوري بايد در همه بخش‌ها گفتمان مسلط جامعه شود. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - فضاي عمومي کشور بايد فضاي ترويج، توليد، گسترش علم، تحقيق و پرورش عالم و محقق باشد. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
فرآیند برنامه ریزی مدیریت بحران و نقش فناوری اطلاعات در آن:

1-ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی کلیه سازمانها و نهادهایی که بنحوی از انحاءا در اجرای مدیریت بحران نقش خواهند داشت.

 - جمع آوری، سازماندهی و تحلیل اطلاعات در مورد سوابق کامل بحرانهای قبلی، تحلیل و ارزیابی بحرانها، تجربیات کسب شده، بررسی و ریسکهای احتمال و شیوه¬های مبارزاتی احتمالی، مطالعه شرایط از هر نظر، که ستاد مبارزه با بحران باید اطلاعات خود را در قالب سیستمهای اطلاعاتی منسجم به شکل بانکهای اطلاعاتی یکپارچه و شبکه ای سازماندهی و ذخیره سازی  کند.
در مورد بحرانهایی که احتمال وقوع آنها زیاد است ستاد مبارزه با بحران موظف است با استفاده از GIS, GPS, ES وOIS کلیه نشانه ها و علائم اولیه بحرانها را شناسایی، ارزیابی و تجزیه تحلیل نمایند.

3- تعیین و تدوین خط مشی ها، استراتژی ها، برنامه ها و طرحهای جامع مدیریت بحران

4- سازماندهی و توزیع منابع انسانی و مادی

فرآیند مهار بحران و بازگشت به وضعیت عادی:
1-کنترل و نظارت عملیات : با استفاده از ICT و سیستمهای هم¬اندیشی از راه دور(Teleconferen cing) می توان از هر نقطه ای بحران را مدیریت و کنترل نموده و در هر لحظه ای تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرد.
2- پیشگیری از سوء استفاده¬های قانونی:
می توان با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی اسناد اداری (DIS) و GIS جلوی این معضل را گرفت.
3- امداد و نجات:
می توان با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته چونTPS ها کلیه اطلاعات پشتیبانی از مهار بحران را ذخیره و تجزیه و تحلیل نموده و به عنوان چراغ راهنمای امداد رسانی و نجات مورد استفاده قرار گیرند.

مولفه های سیستمهای سامانه تصمیم گیری مدیریت بحران :
1-زیرساخت ارتباطی مانند ماهواره ها، شبکه های اختصاصی مجازی و ...
2- پایگاه داده یا سامانه مدیریت پایگاه داده (DBMS)
3- سامانه جمع آوری و نمایش اطلاعات مثل تلفنهای همراه، رایانه های جیبی و شخصی
4- سامانه پردازش و یکسان سازی ماننده تکنولوژی XML
سیل، زلزله، سونامی و غیره را یاد میدهند.شما می¬توانید به این بازی از طریق وب سایت www.stopdisastergame.org دسترسی پیدا کنید.
 انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

فصلنامه علمی تخصصی

   

1