• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
برگزاری کارگاه آموزشی راهبردهای اقتصاد مقاومتی و چگونگی عملیاتی ساختن آنها

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه شاخص پژوه کارگاه آموزشی راهبردهای اقتصاد مقاومتی و چگونگی عملیاتی ساختن آنها در راستای ابلاغ سیاست هاي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و ضرورت تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی سیاست های اين حوزه و ترویج گفتمان مذكور در مورخ 15 دی ماه 1395 در پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار گردید.

شناسایی موانع تحقق اقتصاد مقاومتی، شناسایی عوامل پیش برنده و تقویت کننده اقتصاد مقاومتی، ارائه الگوی علمی-کاربردی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در قالب برنامه کاربردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از محورهای این کارگاه آموزشی بود.
لازم به ذکر است که در این کارگاه آموزشی ابتدا 10 پرسش پیرامون اقتصاد مقاومتی بر مبنای بیانات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) مطرح و به آنها پاسخ داده شد. مباحث این کارگاه با تبیین اقتصاد مقاومتی و ضرورت آن، بیان عوامل بازدارنده و پیش برنده و ارائه الگوی عملی کاربردی  توسط جناب آقاي دكتر شيخ ابومسعودي، دبير كارگروه صنعت و اقتصاد مقاومتي پژوهشگاه شاخص پژوه ارائه گرديد.

همچنین با توجه به اینکه در سال 1395 که از سوی مقام معظم رهبری با نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، در این کارگاه به تحقق و ارزیابی عدم تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتی در عمل اشاره گردید، که در این راستا فرهنگ سازی و کاربردی نمودن و ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی در همه سطوح جامعه از جمله عوامل مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتي برشمرده شد.

لازم به ذكر است در ادامه كارگاه، کتاب اقتصاد مقاومتی(راهبردی-عملیاتی)تاليف آقای دکتر عباس شیخ ابومسعودی به شرکت کنندگان اهدا  و جلسه با بيان پرسش و پاسخ هاي تخصصي توسط شركت كنندگان خاتمه يافت.

15 دی ماه 1395انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی

 

1