• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
كارگاه پژوهش بين المللي برنامه ريزي شهري و كشاورزي شهري، با رويكرد توسعه پايدار با حضور پروفسور چينا از كشور ايتاليا در پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار گرديد

كارگاه پژوهشي بين المللي برنامه ريزي شهري وكشاورزي شهري، با حضور اعضاء هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان و علاقمندان به رويكردهاي نوين در حوزه مديريت و برنامه ريزي  شهري  روز پنج شنبه 9 دي ماه ، در پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار گرديد. در  اين كارگاه مفاهيم جديدي با رويكرد نقش كشاورزي در برنامه ريزي شهري كه نتايج يافته ها و مطالعات پروفسور چينا از دانشگاه پلي تكنيك تورين ايتاليا در مورد شهرهاي مشهد و اصفهان از صد سال پيش تا كنون بود، ارائه شد. در اين كارگاه به ضرورت ها و مزاياي توسعه بيشتر كشاورزي در بستر فضاهاي شهري اشاره شد. پروفسورچينا با اشاره به اينكه امروزه شهرنشيني منجر به بلعيدن زمين هاي پيرامون شهرها گرديده است و كشاورزي به مكان هايي دورتر از شهرها رانده شده است كه نهايتاً مدل هاي شهري در اطراف حومه شهر گسترش يافت ، بيان داشت در اين كارگاه به دنبال ارائه راهكاري نوين در راستاي توسعه پايدار شهرها هستيم .
اين رويكرد نوين، توسعه كشاورزي شهري است به اين معنا كه محصولات كشاورزي، با هدف حفظ محيط زيست ، مديريت فضاهاي باز شهري، توليد غذاي سالم و ايجاد نشاط و سرگرمي در فضاهاي شهري، توليد گردد. اين موضوع يك چشم انداز جديد براي برنامه ريزي شهري و توسعه پايدار به ارمغان آورده است و از طريق ايجاد بام هاي سبز، باغ هاي چريكي  ، باغ هاي شهري، كشاورزي اجتماعي (كشاورزي در مدارس، مساجد...) و توليد اجتماع محور( توليد محصول كشاورزي در درون شهرها) تحقق خواهد يافت .
ايشان با تأكيد بر اينكه توسعه شهري دستاوردي است كه در آن  جغرافي دانان، زيست شناسان ، جامعه شناسان و ... در كنار مهندسان و مديران برنامه ريزي شهري، همكاري دارند، بيان داشتند تعريف سياست ها و مقررات و حمايت از پژوهش ها در اين حوزه و ترويج برنامه ريزي مشاركتي، منجر به تحقق كشاورزي مدرن شهري خواهد شد .  و همچنين بهبود تنوع زيستي، زيبا سازي منظرشهري ، انعطاف پذير كردن شهرها، رونق اقتصادهاي خرد و كارآفريني و بالابردن ضريب نفوذ خاك از جمله منافع و مزاياي توسعه  مي باشد.
لازم به ذكر است در ادامه كارگاه ، پروفسور چينو به ارائه مطالعه موردي كشاورزي شهري كه در شهر ميلان ايتاليا، صورت گرفته، پرداختند و جلسه با بيان پرسش و پاسخ هاي تخصصي توسط شركت كنندگان خاتمه يافت .

9 دی ماه 1395انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی

 

1