• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
نقش هنر در آینده پژوهی

در تمامی دنیا  همواره هنر ابزار قوی و شگفت انگیزی برای ترسیم آینده مطلوب جهان از منظر کشور های مختلف بوده است، و تردیدی نیست با توجه به جایگاه رفیع هنر در جامعه ایرانی اسلامی به ویژه اینکه این هنر همواره تعالی گرا بوده است ، باید توجه ویژه ای به مقوله هنر وبهره گیری از این فناوری نرم در راستای گسترش فرهنگ سازی و کاربردی نمودن آینده پژوهی  داشته باشیم.در مقاله زیر به نقش و کاربرد هنر در آینده پژوهی پرداخته شده است.

جهت دریافت مقاله اینجا را کلیک کنید.انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی

 

1