• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
رونمایی از فصلنامه کارآفرینی پژوهشگاه شاخص پژوه همزمان با هفته جهانی کارآفرینی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه شاخص پژوه اولین شماره فصلنامه کارآفرینی همزمان با هفته جهانی کارآفرینی رونمایی شد. این فصلنامه به منظور انتشار نتایج پژوهش ها، رشد آگاهی و ارتقای فهم عمومی مردم از کارآفرینی، توسعه علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینه توسعه کارآفرینی و کسب و کار، ارتقاء سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت های عمده در زمینه های مختلف کارآفرینی و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار خواهد یافت.

برخی از محورهای موضوعی این فصلنامه عبارتند از :

ارائه مدل بومی کاربردی برای توسعه کارآفرینی در ایران با توجه به برنامه ششم توسعه
تولید ثروت دانش بنیان و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی
آسیب شناسی مراحل تأسیس و رشد شرکت های نوپا و زود بازده در ایران
معرفی کسب و کارهای خوش آتیه و بومی متناسب با محیط کنونی کسب و کار
توسعه کارآفرینی در مراکز آموزشی
تبیین رشد و توسعه انواع کارآفرینی
مطالعات تطبیقی در زمینه کارآفرینی
بررسی ارتباط فرهنگ و نظام ارزشی جامعه با کسب و کارهای کارآفرینانه
بررسی موانع کارآفرینی در ایران
بررسی علل شکست یا رکود کسب و کارهای کارآفرینانه در ایران
زنان و کارآفرینی
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در زمینه های مختلف

لازم به ذکر است که پژوهشگاه شاخص پژوه با برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و کسب و کار در زمینه ایجاد اشتغال در کشور ، ارتقای دانش و دستیابی به اقتصاد مقاومتی و ثروتی دانش بنیان پیشرو می باشد.

3 آذرماه 1395انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی

 

1