• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
تحليل لايه‌اي علت‌ها (Cross Layer Analysis)

تحليل لايه‌اي علت‌ها (CLA) يك روش و نظريه‌ي تحقيقاتي جديد است و به‌عنوان يك نظريه به دنبال تركيب و يكپارچه‌سازي ديدگاه‌هاي تجربي، تعبيري، انتقادي و يادگيري حين عمل است. كاربرد آن به‌عنوان يك روش به معناي پيش‌بيني  آينده نيست بلكه به معناي خلق فضاهاي متحول‌ساز براي خلق آينده‌هاي بديل  است و احتمالاً در توسعه‌ي يك سياست مؤثرتر، عميق‌تر، جامع‌تر و بلندمدت‌تر مفيد است. تحليل لايه‌اي علت‌ها شامل چهار سطح است: ليتاني ، علل اجتماعي، گفتمان/ جهان‌بيني، اسطوره / استعاره. سطح نخست يعني ليتاني ديدگاه بدون پرسش و معمول واقعيت است. سطح دوم، سطح علت‌هاي اجتماعي و دورنماي نظام‌مند است. داده و اطلاعات ليتاني در سطح دوم شرح داده مي‌شود و مورد پرسش قرار مي‌گيرد. سطح سوم گفتمان يا جهان‌بيني است. در اين سطح فرض‌هاي عميق‌تر، استدلالي، جهان‌بيني و ايدئولوژيك ناخودآگاه مشخص مي‌شوند. در اين سطح مي‌توان به اكتشاف اين امر پرداخت كه چگونه ذي‌نفعان مختلف، ليتاني و نظام را مي‌سازند. سطح چهارم اسطوره / استعاره است كه ابعاد احساسي ناخودآگاه را بيان مي‌‌دارد. چالش فراروي آن، انجام تحقيقات و حركت در اين لايه‌هاي تحليل و در نتيجه در بر گرفتن شيوه‌هاي مختلف دانستن است. انجام اين كار منجر به خلق آينده‌هاي بديل معتبر و تحول يكپارچه مي‌شود. روش تحليل لايه‌اي علت‌ها با طرح پرسش از آينده آغاز شده و با همين پرسش خاتمه مي‌يابد.

جهت دریافت کامل فایل اینجارا کلیلک نمایید.

 انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی

 

1