• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
همایش تفکر خلاق، سرمایه گذاری و توسعه

پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می کند:

"همایش تفکر خلاق، سرمایه گذاری و توسعه"

 10 اسفند ماه 1395

جزیره کیش

علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به وبسایت همایش به نشانی /http://shakhespajouhconference.ir/tafakorkhalagh مراجعه نمایند.

3 آبان 1395انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی

 

1