• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
چشم انداز فناوری اطلاعات در سال 2020 در کشورهای عربی منطقه

 

با حرکت رو به جلو، صنعت تلفن همراه به افزایش سهم خود در فعالیت های اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه ادامه خواهد داد. تا سال 2020، تخمین زده شده که اکوسیستم تلفن همراه 161 بیلیون دلار در اقتصاد منطقه مشارکت خواهد داشت، این در حالی است که این سهم در سال 2013 به ارزش 122 بیلیون دلار برآورد شده بود.
با وجود رشد زیاد در صنعت ارزش افزوده تلفن همراه در کشورهای حوزه خلیج فارس، انتظار آن می رود سهم نسبی این صنعت در منطقه در تولید ناخالص داخلی در طول این دوره با حدود 4/4 دصد نسبتا پایدار باقی بماند.
بر اساس رشد پیش بینی شده سهم تولید ناخالص داخلی طی این دوره، تعداد افراد شاغل در این صنعت رشد قابل توجهی خواهند داشت و تا سال 2020 به 4/1 میلیون نفر می رسند. از طرفی اگر نرخ های مالیاتی در سطوح فعلی باقی بماند سهم بودجه عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات به 18 بیلیون دلار تا سال 2020 خواهد رسید.
 انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی

 

1