• - مشکلات موجود کشور با تکيه بر علم و پژوهش قابل حل است . مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - دستيابي به قله‌هاي رفيع علم و رسيدن به جايگاه اولي علم جهان آرماني تحقيق‌يافتني است. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • ـ علم‌گرايي‌ و علم‌محوري بايد در همه بخش‌ها گفتمان مسلط جامعه شود. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - فضاي عمومي کشور بايد فضاي ترويج، توليد، گسترش علم، تحقيق و پرورش عالم و محقق باشد. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
کنفرانس تخصصی «یک راه یک کمربند» در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد

کنفرانس تخصصی «یک راه یک کمربند» در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام برگزار شد و کارشناسان و صاحب نظران این حوزه به ایراد دیدگاه‌های خود پرداختند. دکتر امیر محمودزاده، رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران در این کنفرانس عنوان کرد: - افتتاح مرکز روسیه شناسی و چین‌شناسی در انجمن آمایش سرزمین ایران - حل بخش عظیمی از مشکلات بیکاری کشور با توسعه بندر چابهار - برگزاری نشست اوراسیاشناسی در دی ماه 1398انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

فصلنامه علمی تخصصی

   

1