• - مشکلات موجود کشور با تکيه بر علم و پژوهش قابل حل است . مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
 • - دستيابي به قله‌هاي رفيع علم و رسيدن به جايگاه اولي علم جهان آرماني تحقيق‌يافتني است. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
 • ـ علم‌گرايي‌ و علم‌محوري بايد در همه بخش‌ها گفتمان مسلط جامعه شود. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
 • - فضاي عمومي کشور بايد فضاي ترويج، توليد، گسترش علم، تحقيق و پرورش عالم و محقق باشد. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
 • هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
 • آینده هم اکنون است
 • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
 • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
تحولات بزرگ

انواع کلان روند ها

 1. تغییرات جمعیت شناختی

تغییرات جمعیت شناختی به تغییر در آمار جمعیت، نرخ آرایش قومی و نژادی، تولد و مرگ و میر، توزیع جغرافیایی، سن و درآمد اطلاق می شود.

 • تحول عظیم: پیر شدن جمعیت

روند: عادات خرید، مراقبت از سالمند، مراقبت های بهداشتی، شکاف نیروی کار زمانی که افراد متعلق به نسل بازنشسته

 • تحول عظیم: مهاجرت

روند: ارائه خدمات دولت، ظرفیت برای پر کردن شکاف ها در نیروی کار

 • تحول عظیم: رشد جمعیت

روند: خواسته ها و اثرات آن بر زمین، آب و هوا، آب، منابع دولتی، مدارس

 • تحول عظیم:  شهرنشینی

روند: خواسته ها و اثرات آن بر زمین، آب و هوا، آب، کسب و کار کوچک، کارآفرینی، منابع دولتی

 1. تغییر در شرایط سیاسی

تغییرات در شرایط سیاسی به پویایی مربوط به روند انتخاب مقامات و همچنین به تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های عمومی بستگی دارد.

 • تحول عظیم:  مسائل مربوط به انتخابات

روند: اصلاحات مالی، محدودیت های زمانی

 • تحول عظیم:  فدرالیسم

روند: توزیع قدرت از یک ریاست جمهوری و کنگره به دیگری، تاثیر سیاست های فدرال در دولت های ایالتی از جمله موافقت نامه های تجاری بین المللی

 • تحول عظیم: دموکراسی مشارکتی

روند:  سیستم های رای گیری از جمله رای گیری الکترونیکی، لابی و طرح همه پرسی

تحول عظیم: خصوصی سازی

روند : شرکت های خصوصی ارائه خدمات عمومی، ارسال کار به خارج از کشور

 1. توسعه علم و تکنولوژی

توسعه علم و فن آوری از طریق پژوهش های علمی و برنامه های کاربردی است.

 • تحول عظیم:  مهندسی زیستی

روند: DNA تحقیق در زمینه سلول های بنیادین، شبیه سازی، مهندسی ژنتیک

 • تحول عظیم: منابع انرژی

روند: توسعه و منابع انرژی جایگزین

 • تحول عظیم:  حریم خصوصی و مسائل امنیتی

روند:  ردیابی بی سیم، سرقت هویت، تروریسم سایبری

 • تحول عظیم: تحویل الکترونیکی کالا

روند: تجارت الکترونیکی، خدمات الکترونیکی

 1. پویایی اقتصادی

پویایی اقتصادی به تغییرات انجام شده در تولید و مبادله کالا، خدمات داخلی و بین المللی و تغییر کلی اقتصاد از جمله قیمت، تولید، بیکاری، بانکداری، سرمایه و ثروت. اطلاق می شود.

 • تحول عظیم:  جهانی شدن تجارت

روند: برون سپاری، موافقتنامه های تجارت آزاد

 • تحول عظیم:  عرضه انرژی

روند:  افزایش قیمت، در دسترس بودن

 • تحول عظیم:  مالکیت معنوی

روند:  استاندارد های محلی، ایالتی، مقررات ملی و بین المللی

 • تحول عظیم: مسائل مربوط به بازنشستگی

روند:  حرکت به دور از برنامه های مزایای تعریف شده، کسری حقوق بازنشستگی، تامین اجتماعی

 1. تغییرات اجتماعی و فرهنگی

تغییرات اجتماعی و فرهنگی به تغییرات انجام شده در ارزش های اصلی، باورها، اخلاق و استانداردهای اخلاقی گفته می شود که رفتار مردم به طور مستقیم می تواند مشارکت آنها در تدوین سیاست های عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.

 • تحول عظیم: دخالت دولت در سیاست های اجتماعی

روند: ازدواج همجنس بازان، سقط جنین، جدایی مذهب و سیاست

 • تحول عظیم: تعریف دوباره از خانواده و نقش خانواده

روند:  خانواده های تک سرپرست، زوج های ازدواج نکرده، تحصیل در خانه

 • تحول عظیم :  تعریف دوباره ی اخلاق

روند: تعریف دوباره ارزیابی از عمل زشت، مسائل مربوط به سانسور

 • تحول عظیم:  معنویت

روند: طب هومیوپاتی، اعتقادات معنوی و تفاوت آن با اعتقادات مذهبی

 • تحول عظیم:  جذب

روند: تغییر از فرهنگ به حفظ هویت قومیانتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

فصلنامه علمی تخصصی

   

1