• - مشکلات موجود کشور با تکيه بر علم و پژوهش قابل حل است . مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - دستيابي به قله‌هاي رفيع علم و رسيدن به جايگاه اولي علم جهان آرماني تحقيق‌يافتني است. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • ـ علم‌گرايي‌ و علم‌محوري بايد در همه بخش‌ها گفتمان مسلط جامعه شود. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • - فضاي عمومي کشور بايد فضاي ترويج، توليد، گسترش علم، تحقيق و پرورش عالم و محقق باشد. مقام معظّم رهبري مدظله‌العالی
  • هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
گزارش کوتاه پیش یابی بارش های سیلابی برای دهه سوم فروردین 1398


1دکتر امیر محمودزاده- 2دکتر محمدرضا منصوری دانشور
انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، پژوهشکده اقلیم شناسی و مخاطرات طبیعی پژوهشگاه شاخص پژوه

مقدمه
با توجه به وضعیت بحرانی سیلاب در کشور که ناشی از ورود سامانه های بارشی متعدد در نیمه نخست فروردین 1398 است، ضرورت دارد رصد و پایش سامانه های بارشی و سیلاب های احتمالی در چند هفته بعدی فروردین ماه نیز توسط متخصصان و حتی عموم مردم مورد توجه باشد. بررسی های اولیه و پیش بینی شبکه های بین المللی اقلیمی نشان دهنده ورود سامانه های بارشی جدید و ادامه دار بودن بارش های غیرنرمال حتی تا پایان اردیبهشت ماه 1398 است. در این گزارش کوتاه به معرفی الگوی پیش یابی بارش تجمعی بر روی کشور ایران بر مبنای مدل مرکز اروپایی (ECMWF) اقدام می شود.

الگوهای پیش یابی
هدف از این گزارش بررسی الگوی پیش یابی بارش تجمعی (Accumulated Total Precipitation) بر روی کشور ایران است. برای این منظور از مدل های پیش بینی 10 روزه که به صورت برخط توسط سایت https://weather.us در دسترس عموم قرار دارد استفاده گردید. در بخش مدل های پیش بینی، به اجرای مدل پیش یابی ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) اقدام شد. داده های بارش تجمعی در بازه 10 روزه از 9 آوریل 2019 تا 18 آوریل 2019 نشان دهنده وقوع بارش های سیلابی با الگوی تجمعی حدود 100 میلیمتر (4 اینچ) است که با بیشترین شدت در خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، هرمزگان و ارتفاعات خوزستان پیش بینی می شود (شکل 1).


همچنین بررسی الگوهای چرخندگی نقشه های ارتفاع ژئوپتانسیل سطح 500 هکتوپاسکال بر طبق خروجی مدل پیش بینی اقلیمی مرکز مطالعات COLA وابسته به داده هایNCEP  سازمان NOAA  انجام شد که به صورت بر خط توسط سایت http://wxmaps.org در دسترس عموم قرار دارد. این بررسی نشان داد که در طی چند روز آینده (روزهای 13 تا 15 آوریل 2019) فلات ایران شاهد استقرار یک سامانه اتمسفری از نوع سردچال بریده (Cut-off Low) خواهد بود که مرکز کم ارتفاع آن با منحنی بسته 560 تا 565 دکامتر بر روی مرکز ایران تشکیل می شود (شکل 2). انتظار می رود بخش عمده بارش های تجمعی الگوهای پیش یابی مدل ECMWF در طی این سه روز تقریبا تمام پهنه ایران خصوصاً شمال شرق را در برگیرد. همچنین چرخندگی سیکلونی یاد شده بارش های سنگین و خسارت های ناشی از سیلاب را در طی روزهای 15 تا 17 آوریل در افغانستان بر جای خواهد گذاشت.


نکته مهم پیش بینی حاضر این است که بخش عمده این بارش ها و سیلاب های احتمالی در مناطقی از ایران رخ خواهد داد که تا کنون از صدمات سیلاب نیمه نخست فروردین در امان بوده اند. لذا مدیریت بحران کشور لازم است آمادگی لازم برای مواجهه با این موج بارشی و تمهیدات لازم برای هدایت صحیح سیلاب در مسیل ها و رودخانه های شرق و شمال شرق کشور را داشته باشد. در همین ارتباط شایسته است هشدارهای لازم به مدیریت سدها در استان خراسان رضوی داده شود.شکل 1: پیش یابی بارش تجمعی در کشور از 9 تا 18 آوریل 2019

 

شکل 2: پیش بینی الگوی سردچال بر روی ایران در بازه 13 تا 15 آوریل 2019

 

منبع : پژوهشگاه شاخص پژوهانتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

فصلنامه علمی تخصصی

   

1