• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
مدیریت بحران

بتن  با نوآوری پژوهشگر ایرانی به صورت کاملا منعطف و شکل پذیر و مقاوم در برابر انواع ضربه، انفجار و ارتعاش، قابل تولید شد

در ایران ۳ راهکار در جهت تداوم سرویس‌ دهی شبکه های مخابراتی در زمان بروز حوادث  ارائه شده است

گسل هایی واقع در رشته کوهای آلپ استرالیااعث بوجود آمدن گسل ۷۰۰ کیلومتری در دو گوشه جنوبی جزیره نیوزلند شده اند

یکی از عوامل موثر در روند غیرطبیعی افزایش دما توسط بشر و با انتخاب گونه‌های درختان مورد نیاز انجام شده است

تا سال 2050 نیمی از جمعیت دنیا در تنش آبی به سر می برند

این سنسورها قادر به تشخیص آتش سوزی های الکتریکی در مراحل اولیه است.

1 2 3 4 5
آخر بعدی

انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی

 

1