• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
کلان روند ها

آیا می خواهید بدانید که چه کلان روندهایی برای دنیای آموزش الکترونیک در سال 2016 پیش رو داریم؟ در این مقاله، شش کلان روند برای سال آینده دیده بانی کرده ایم.

یک انتقاد به فناوری صنعتی این است که قدمت ایده‏های بزرگ بسیار کوتاه است ...

یشرفت های عرصه علم و فناوری را که تاکنون به وقوع پیوسته و یا در آینده به وقوع خواهد پیوست را ...

استفاده از واژه‏های مختلف برای توصیف یک آینده ...

این روندهای کلیدی عبارتند از: سالخوردگی، ارتباطات جهانی، تکنولوژی‌های GRIN، محیط زیست و...

آینده ای را تصور کنید که در آن نگرانی در مورد ثبات و محیط زیست جای خود را به نگرانی درباره ی بهداشت و سلامت داده است .

1


انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی

 

1