• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
کلان روند ها

یشرفت های عرصه علم و فناوری را که تاکنون به وقوع پیوسته و یا در آینده به وقوع خواهد پیوست را ...

استفاده از واژه‏های مختلف برای توصیف یک آینده ...

آینده ای را تصور کنید که در آن نگرانی در مورد ثبات و محیط زیست جای خود را به نگرانی درباره ی بهداشت و سلامت داده است .

1


انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

مجله علمی تخصصی 

1