• هنر ما معماری آینده مطلوب شماست
  • آینده هم اکنون است
  • هر چه آينده پيش بيني ناپذير تر ، آينده پژوهي ضروري تر
  • ما مخالفان سر سخت پیش بینی آینده هستیم/ما سازنده گان آینده هستیم
1
انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

پدید آورنده: مرکز مطالعات فرهنگستان علوم

یاسر الششتاوی
دکتر حسین حاتمی نژاد، دکتر رامین ساعد موچشی

1 2 3 4 5
آخر بعدی

انتشارات

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

 

 

مجله علمی تخصصی 

1

اخبار
تماس با ما

اصفهان - دانشگاه اصفهان - پژوهشگاه شاخص پژوه

فکس: 37932608-031
تلفن: 36701031-031

Email address: info@spstino.com

 


دوستان ما